Підтримка демократичного розвитку в Україні.

IFES Ukraine

The International Foundation for Electoral Systems

IFES починає співпрацю над впровадженням інтерактивного курсу громадянської освіти ще з 12 українськими університетами

28 січня 2019 року Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) та 12 українських університетів підписали Протокол про співпрацю над впровадженням інтерактивного курсу з громадянської освіти IFES «Демократія: від теорії до практики». Викладання курсу в цих університетах розпочнеться у 2019/2020 навчальному році.

Ці навчальні заклади доєднаються до 8 університетів, які розпочали співпрацю з IFES у 2017 році, та вже почали викладання курсу у поточному навчальному році.

Серед університетів, що підписали Протокол про співпрацю: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Національний університет «Одеська морська академія», Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Сумський державний університет, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Ужгородський національний університет, Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України, Харківський національний університет радіоелектроніки, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

До початку курсу викладачі пройдуть спеціальну професійну підготовку та навчання з інтерактивних методик викладання громадянської освіти. Крім того, протягом курсу студенти розроблятимуть власні проекти, покликані вирішити проблеми всередині та поза їхніми громадами. Усе це допоможе забезпечити кращий розвиток знань та навичок у студентів, а також сприятиме формуванню у них демократичних цінностей та ставлень.

Навчання відбуватиметься за спеціально розробленими навчальними матеріалами, які присвячені демократичним принципам, належному врядуванню, громадянському суспільству, громадянській участі та правам людини.

Серед наскрізних тем курсу – ґендерна рівність, вибори, права меншин, інклюзивність та доступність для осіб з інвалідністю, виборчі права, належне врядування, верховенство права, медіа грамотність, громадянська участь шляхом використання інформаційних технологій, різноманітність, роль грошей в політиці, роль молоді та корупція.

Курс «Демократія: від теорії до практики» розроблено міжнародними та українськими експертами з врахуванням українського контексту. Він ґрунтується на методології з громадянської освіти, що має назву «Посилення участі шляхом освіти у сфері демократії» (з англ. Strengthening Engagement through Education for Democracy або SEED). Ця методологія була розроблена експертами IFES та використовується для створення навчальних матеріалів у всьому світі.

Accessibility