Підтримка демократичного розвитку в Україні.

IFES Ukraine

The International Foundation for Electoral Systems

Інформаційні технології у виборчому процесі та онлайн-голосування в Україні

З просуванням інформаційних технологій та переведенням багатьох операцій в електронний формат, багато хто ставить запитання про те, коли, нарешті, голосування на виборах також буде переведено в цифрову площину. Багато хто з нас довіряє веб-сайтам та мобільним додаткам, які використовують дані щодо нашого фінансового стану та соціальних взаємодій. Тому аналогічний рівень довіри виглядає цілком природнім і в контексті переведення голосування на виборах в онлайн-формат.

Проте, як свідчить європейський тренд відмови від електронного голосування (у тому числі й голосування онлайн) з огляду на питання довіри та безпеки такого голосування, стає очевидним наступне: 1) вибори мають свої специфічні особливості, які потребують зваженого підходу в контексті епохи цифрових технологій; 2) у багатьох державах розвиток технологій поки що перебуває на такому рівні, на якому недоліки електронного голосування суттєво переважають його переваги, особливо в контексті умов кожної конкретної країни.

З огляду на це, до вирішення питання стосовно запровадження новітніх технологій у цифрову епоху, в тому числі й електронного голосування, необхідно підходити дуже виважено. Розв’язувати питання про можливість чи неможливість їх запровадження необхідно крізь призму компромісів й оцінки потенційних впливів дії ряду чинників, у тому числі таких як рівень залучення громадян, обсяг видатків на впровадження технології, прозорість застосування, ефективність застосування, безпечність застосування, забезпечення цілісності і несуперечливості даних в системі, сприйняття результатів, довіра до результатів та їх легітимність.

У контексті постійного пошуку Україною шляхів модернізації виборчих процесів, IFES наполегливо рекомендує проводити ретельний аналіз всіх заходів, пов’язаних з переведенням виборчих процесів у цифрову площину, на предмет їх техніко-економічного обґрунтування та з урахуванням міжнародних досліджень у цій сфері й конкретних умов держави. Такий підхід відповідатиме європейській передовій практиці і він має передувати будь-яким потенційним спробам пілотного тестування відповідних технологій на виборах, а також їх наступному широкому розгортанню/впровадженню.

Проведення комплексного техніко-економічного обґрунтування/оцінювання є відправною точкою у цьому контексті та є особливо важливим для України у зв’язку з актуалізацією проблем безпеки та довіри до демократії і виборів протягом останніх років.

Прагнучи впроваджувати європейські стандарти і кращі практики, IFES і надалі сприятиме поетапному впровадженню інформаційних технологій у виборчому процесі на основі зваженого емпіричними даними підходу, який забезпечуватиме дотримання принципів довіри, безпеки та прозорості.

Accessibility