Підтримка демократичного розвитку в Україні.

IFES Ukraine

The International Foundation for Electoral Systems

Перший тренінг з інтерактивних методик викладання курсу з громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики»

IFES оголошує перший тренінг з інтерактивних методик викладання для нових викладачів курсу з громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики».

Найменування:  Перший тренінг з інтерактивних методик викладання курсу з громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики».

Мета: підготовка викладачів ЗВО до викладання інтерактивного курсу з громадянської освіти  “Демократія: від теорії до практики”.

Напрям: Викладацька майстерність, громадянська освіта, права людини.

Обсяг:  28 годин

Форма підвищення кваліфікації:  тренінг

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо): 

Загальні:

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
 • Здатність планувати та управляти часом
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
 • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
 • Здатність бути критичним та самокритичним
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
 • Здатність до міжособистісної взаємодії
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
 • Цінування та повага різноманітності та мультикультуральності
 • Здатність працювати автономно
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
 • Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем

Фахові: 

 • Здатність удосконалювати програму навчальної дисципліни відповідно до вимог внутрішньої системи забезпечення якості
 • Здатність проводити навчальні заняття 
 • Здатність здійснювати індивідуальний супровід студента (наставництво, менторство) під час навчання
 • Здатність проводити об’єктивне оцінювання результатів навчання
 • Здатність надавати студентам зворотний зв’язок щодо результатів оцінювання та рекомендації щодо покращення результатів навчання
 • Здатність транслювати зміст та цінності громадянської освіти

Ознайомитися з реєстром сертифікатів виданих IFES можна за посиланням

Діяльність IFES в Україні стала можливою за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) через Консорціум з питань виборів та посилення політичних процесів (CEPPS), Міністерства міжнародних справ Канади (GAC) та британської допомоги від уряду Великої Британії (UK aid). Створена в 1995 році, CEPPS об’єднує досвід трьох провідних міжнародних організацій, присвячених демократичному розвитку: IFES, Міжнародного республіканського інституту та Національного демократичного інституту. CEPPS має 20-річний досвід співпраці та лідерства у підтримці демократії, правах людини та управлінні, спираючись на отриманий досвід та застосовуючи нові підходи та інструменти, отримані на основі постійного розвитку технологічного середовища.

З 1994 року IFES відіграє ключову роль у становленні та модернізації демократичних виборчих процесів та інституцій в Україні. За цей час IFES отримала репутацію надійного джерела інформації для об’єктивного аналізу, оцінки та висококваліфікованої технічної допомоги у сфері реформування виборчого законодавства в цілому та політичного фінансування зокрема, а також адміністрування виборів, посилення спроможності громадянського суспільства і вивчення громадської думки.

Accessibility