Підтримка демократичного розвитку в Україні.

IFES Ukraine

The International Foundation for Electoral Systems

Тренінг для тренерів із громадянської освіти

IFES оголошує тренінг для тренерів із громадянської освіти.

Найменування: Тренінг для тренерів із громадянської освіти

Мета: підготовка висококваліфікованих тренерів з громадянської освіти для подальшої підготовки викладачів ЗВО до викладання інтерактивного курсу «Демократія: від теорії до практики» та для іншої тренерської діяльності, пов’язаної з громадянською освітою та інтерактивними методиками викладання.

Напрям: викладацька майстерність, тренерство, громадянська освіта, права людини.

Обсяг: 20 годин

Форма підвищення кваліфікації: тренінг

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо):

Загальні:

 • Здатність планувати та управляти часом
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
 • Здатність бути критичним та самокритичним
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
 • Здатність до міжособистісної взаємодії
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
 • Здатність працювати автономно
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо

Фахові: 

 • Здатність фасилітувати групову роботу 
 • Здатність ефективно навчати дорослих 
 • Здатність розробляти критерії та інструменти оцінювання
 • Здатність планувати, готувати та проводити освітні й наукові заходи 
 • Здатність транслювати зміст та цінності громадянської освіти

Ознайомитися з реєстром сертифікатів виданих IFES можна за посиланням

Діяльність IFES в Україні стала можливою за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) через Консорціум з питань виборів та посилення політичних процесів (CEPPS), Міністерства міжнародних справ Канади (GAC) та британської допомоги від уряду Великої Британії (UK aid). Створена в 1995 році, CEPPS об’єднує досвід трьох провідних міжнародних організацій, присвячених демократичному розвитку: IFES, Міжнародного республіканського інституту та Національного демократичного інституту. CEPPS має 20-річний досвід співпраці та лідерства у підтримці демократії, правах людини та управлінні, спираючись на отриманий досвід та застосовуючи нові підходи та інструменти, отримані на основі постійного розвитку технологічного середовища.

З 1994 року IFES відіграє ключову роль у становленні та модернізації демократичних виборчих процесів та інституцій в Україні. За цей час IFES отримала репутацію надійного джерела інформації для об’єктивного аналізу, оцінки та висококваліфікованої технічної допомоги у сфері реформування виборчого законодавства в цілому та політичного фінансування зокрема, а також адміністрування виборів, посилення спроможності громадянського суспільства і вивчення громадської думки.

Accessibility