Підтримка демократичного розвитку в Україні.

IFES Ukraine

The International Foundation for Electoral Systems

Центральна виборча комісія прийняла низку важливих рішень, пов’язаних із проведенням чергових виборів Президента України, призначених на 31 березня 2019 року

20 грудня 2018 року Центральна виборча комісія (ЦВК) на своєму засіданні прийняла низку важливих рішень, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових виборів Президента України, призначених на 31 березня 2019 року, зокрема:

  • Затвердження Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року (Постанова ЦВК № 250);
  • Затвердження Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України (Постанова ЦВК № 252);
  • Звернення до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновку щодо можливості організації підготовки та проведення згідно із законом чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року на окремих територіях, які входять до складу територіальних виборчих округів в межах відповідних областей (Постанова ЦВК №251).

Календарним планом встановлено дати проведення основних виборчих процедур. Так, потенційні кандидати на пост Президента України мають подати свої реєстраційні документи до 3 лютого 2019 року. Згідно із законодавством, протягом п’яти днів з дня прийняття таких документів ЦВК має їх розглянути та прийняти рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або про відмову в реєстрації такого кандидата. Отже, реєстрація кандидатів на пост Президента України має бути закінчена до 8 лютого. Окружні виборчі комісії (ОВК) створюються за поданнями кандидатів на пост Президента до 18 лютого, а дільничні виборчі комісії (ДВК) створюються ОВК до 12 березня. Спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій мають бути зареєстровані ЦВК до 25 березня. Виборчі бюлетені мають бути доставлені до ДВК до 29 березня. Передвиборна агітація на виборах Президента України закінчується за день до дня голосування. Якщо жоден з кандидатів на пост Президента України не здобуде більше половини голосів виборців на свою підтримку, ЦВК має призначити повторне голосування на 21 квітня. Під час повторного голосування до виборчих бюлетенів включаються дві кандидатури на пост Президента України, які здобули найбільшу підтримку у першому турі виборів. Вступ на пост новообраного Президента України має відбутися не пізніш як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів.

Затвердження Календарного плану є важливим кроком на шляху ефективного впровадження виборчих процедур, передбачених нормами Закону України «Про вибори Президента України». Як міжнародні спостерігачі на виборах, так і вітчизняні експерти висловлювали критичні зауваження з приводу окремих норм Закону (зокрема у тому, що стосується великого розміру грошової застави, відсутності граничної кількості членів ДВК тощо). Низку рекомендацій, на яких спільно наголошували ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанська комісія так і не було втілено у життя, а тому вони залишаються актуальними. Виникають також сумніви щодо можливості Верховної Ради врахувати окремі рекомендації та внести відповідні зміни до законодавства до дати офіційного початку виборчого процесу, а саме до 31 грудня 2018 року.

Водночас Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України було затверджено з метою гармонізації положень щодо фінансування передвиборної агітації на президентських виборах з нормами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» від 8 жовтня 2015 року. Зокрема, в Порядку зазначено, що процедура здійснення добровільних внесків на підтримку кандидатів на посаду Президента України, джерела та обсяги таких внесків кореспондують з вимогами щодо внесків на підтримку політичних партій. Порядком також встановлено, що контроль за надходженням та використанням коштів виборчих фондів під час виборів Президента України здійснюватимуть ЦВК та банківські установи, тоді як Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснюватиме контроль за дотриманням вимог Закону щодо фінансування передвиборної агітації кандидатів. З метою забезпечення взаємодії ЦВК та НАЗК в процесі контролю за функціонуванням виборчих фондів, а також прийняття та аналізу фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів передбачено створення робочої групи. Така робоча група повинна сприяти ефективнішій співпраці між ЦВК та НАЗК під час здійснення контролю за фінансуванням передвиборної агітації. Водночас ефективність такого процесу буде передусім залежати від спроможності НАЗК здійснювали контроль за фінансуванням передвиборної агітації, зокрема спроможності розпізнавати як грошові внески, так і внески в натуральній формі, а також від спроможності органів правопорядку та судових органів ефективно розслідувати та карати випадки порушення вимог Закону щодо фінансування передвиборної агітації кандидатів.

20 грудня ЦВК також звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій (ВЦА) стосовно надання висновку щодо можливості організації підготовки та проведення виборів Президента України на територіях усіх виборчих округів, створених у цих двох областях. Під час проведення позачергових виборів Президента України у травні 2014 року ЦВК так і не вдалося створити ОВК в окремих виборчих округах, що були створені на непідконтрольних уряду територіях автономної республіки Крим, Донецької та Луганської областей (зокрема, з цього приводу було прийнято Постанову ЦВК № 265 від 13 квітня 2014 року). На цих територіях вибори так і не відбулися. Постановою ЦВК № 251 від 20 грудня 2018 року ЦВК вирішила отримати висновок Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій щодо можливості організації підготовки та проведення виборів Президента України на територіях усіх виборчих округів, створених у цих двох областях. Таким чином, адміністрації мають підготувати як перелік виборчих дільниць, на території яких можна проводити вибори, так і перелік виборчих дільниць, де проведення виборів неможливе. Поки не зовсім зрозуміло, які саме критерії та/або документи відповідні адміністрації мають враховувати під час ухвалення такого рішення. Відсутність ясності у цих питаннях може призвести до політично вмотивованих і необґрунтованих рішень, які можуть негативно вплинути на реалізацію виборчих прав громадянами. Окрім того, з Постанови ЦВК поки не зовсім очевидно, чи будуть такі висновки ВЦА обов’язковими для Комісії та чи буде передбачена можливість оскарження цих документів зацікавленими сторонами. Доцільним видається внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України», аби визначити вичерпний перелік підстав і процедури скасування виборів на непідконтрольних уряду територіях або на територіях, де залишаються високі ризики безпекового характеру. Це могло би запобігти незаконному обмеженню конституційного права обирати та бути обраним.

Accessibility