Підтримка демократичного розвитку в Україні.

IFES Ukraine

The International Foundation for Electoral Systems

В Україні розпочався університетський курс «Демократія: від теорії до практики»

Вересень 2018 року для понад 800 студентів з п’яти університетів у різних регіонах України розпочався у незвичайний спосіб. Замість того, щоб зайняти зручні місця та приготуватися до записування «під диктовку» довгих лекцій, студентам було запропоновано використати навчальні аудиторії для того, щоб навчитися мислити нестандартно, беручи участь у різноманітних інтерактивних симуляціях, які є частиною активного навчання.

Ці студенти стали першою групою в Україні, яка проходить курс з громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики» Міжнародної фундації виборчих систем (IFES). Навчальна програма, методологія та матеріали курсу були розроблені для формування демократичних цінностей та ставлень студентів, а також надання їм необхідних знань та навичок для того, щоб бути ефективними громадянами в демократичному суспільстві.

Навчальна програма курсу та текстові матеріали засновані на теоретичних, історичних та практичних знаннях. Компоненти курсу, що ґрунтуються на знаннях, охоплюють: демократичне врядування, права людини, громадянське суспільство та участь громадян у суспільному житті. Наскрізні теми включають: гендерну рівність, вибори, права меншин, інклюзивність та доступ осіб з інвалідністю, забезпечення громадянських прав, належне врядування, верховенство права, медіаграмотність, використання цифрових технологій, різноманіття, роль грошей у політиці, роль молоді та корупцію.

З метою розвитку навичок студентів (у тому числі, але не обмежуючись, критичного мислення, активного слухання, досягнення консенсусу, публічних виступів, групової роботи та вирішення проблем) ініціатива з громадянської освіти IFES підкреслює важливість інтерактивних методик навчання (на противагу традиційним форматам лекцій). Викладачі курсу, відібрані університетом, у свою чергу проходять навчання з інтерактивних методик викладання за допомогою низки сесій з професійного розвитку за участі українських і міжнародних експертів, що проводитимуться IFES.

Основний компонент курсу – це студентський проект. У поступовому, керованому процесі студенти визначають питання у суспільстві, яке вони визнають проблемним і яке вони у подальшому досліджуватимуть, пов’язуючи його з темами курсу. Насамкінець, перед студентами ставлять завдання розробити план дій, спрямований на вирішення цього питання. На власному досвіді студенти розвивають знання, ставлення та навички, необхідні соціально активному та свідомому громадянину.


Для досягнення поставлених курсом цілей, IFES, спільно з міжнародними та національними експертами, науковцями та представниками громадянського суспільства, розробили та розповсюдили серед університетів підручник «Демократія: від теорії до практики», посібник для студентів (що допомагає їм у розробці проектів) та путівник для викладачів, який пропонує їм низку інтерактивних симуляцій для включення у процес навчання. Окрім цього, IFES розробив тренінгові відео для викладачів курсу, які покликані допомогти їм ефективніше застосовувати запропоновані методи інтерактивного навчання.

Цей курс розрахований на один семестр. Він буде запропонований студентам різних факультетів у восьми університетах п’яти міст України протягом 2018-2019 навчального року, із можливістю розширення на наступний рік. Ця ініціатива реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги (UK аid).

Курс «Демократія: від теорії до практики» розроблений спеціально для України та базується на світовій методології IFES з громадянської освіти для університетів «Посилення залученості через освіту для демократії» (Strengthening Engagement through Education for Democracy – SEED). Саме методологія SEED увійшла в основу інноваційного курсу з громадянської освіти для університетів у Грузії, що був запроваджений IFES у 2011 році. Наразі цей курс викладається у більшості акредитованих університетів по всій країні.

Методологія SEED покликана сприяти створенню у громадян системи навичок і ставлень, пов’язаних із активною та відповідальною громадянською участю. При цьому, вона наголошує на важливості навчання через практику, заохочуючи студентів до активної роботи через інтерактивні методи навчання, що в свою чергу означає відповідний інтерактивний тип викладання та активну участь студентів через реалізацію власних суспільно-важливих проектів.

Accessibility