Підтримка демократичного розвитку в Україні.

IFES Ukraine

The International Foundation for Electoral Systems

Верховна Рада внесла зміни до законодавства про політичне фінансування

19 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» у другому читанні. Закон запроваджує кілька позитивних змін до чинного регулювання політичних фінансів в Україні. Серед них:

 • Спрощення процедури здійснення внесків на підтримку політичних партій шляхом надання можливості здійснювати такий внесок через онлайн-банкінг;
 • Скасування заборони здійснювати внески на підтримку партій від юридичних осіб, якими володіють депутати, й осіб із податковим боргом;
 • Включення норм, необхідних для запровадження електронної системи фінансового звітування партій;
 • Скасування обов’язку партій, які не отримують державне фінансування, проходити зовнішній незалежний аудит;
 • Послаблення вимог до компаній, які мають право здійснювати зовнішній незалежний аудит партій.

Усі ці зміни відповідають рекомендаціям IFES і здатні суттєво спростити збір коштів партіями. Крім того, ухвалений закон закладає підґрунтя для довгоочікуваного запуску електронної системи звітування, яка має спростити процес подання звітності партіями й аналізу звітів із боку Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з ухваленим законом, загальний обсяг державного фінансування збільшиться принаймні вдвічі, починаючи з 2021 року, що фактично скасує попереднє рішення парламенту про зменшення цього обсягу на половину. Це загалом позитивна, однак половинчаста зміна, адже поріг для отримання права на державне фінансування для партій лишається на рівні 5%, що позбавляє такого права непарламентських партій.

Водночас у законі не вирішено низку інших проблем і нормативних прогалин, які ускладнюють ефективну реалізацію реформи політичного фінансування, зокрема:

 • Ліміти на розміри внесків на підтримку партій від фізичних і юридичних осіб надто високі й жодним чином не корелюються з рівнем доходів цих осіб;
 • У законодавстві бракує належного регулювання фінансування партій третіми особами й негрошових внесків;
 • Закон не визначає, на які потреби партіям дозволено або заборонено витрачати кошти державного фінансування;
 • Немає чітких процедур, як місцеві організації партій можуть отримувати кошти державного фінансування;
 • Чинні санкції за порушення правил політичного фінансування не є ефективними, пропорційними і превентивними;
 • Процедури документування порушень і їх розгляду судами надто ускладнені.

До того ж розгляд цього закону Комітетом Верховної Ради з питань правової політики відбувався непрозоро й без участі багатьох зацікавлених сторін.

Ухвалення Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» є кроком уперед, який запроваджує низку важливих змін до чинного регулювання політичного фінансування. Однак для ефективного втілення реформи політичного фінансування необхідно також врегулювати багато інших проблемних моментів. Необхідно розробити комплексний законопроект про політичне фінансування й забезпечити, щоби цей процес відбувався прозоро й із залученням усіх ключових зацікавлених сторін.

Accessibility