Підтримка демократичного розвитку в Україні.

IFES Ukraine

The International Foundation for Electoral Systems

Заява Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) на підтримку посилення представництва жінок у політиці

З нагоди Міжнародного Жіночого Дня, IFES Україна вважає за необхідне підкреслити важливість залучення жінок до усіх аспектів політичного життя, особливо в Україні. У демократичній державі особливої ваги набуває необхідність відображення у складі виборних органів влади усього різноманіття тих, інтереси кого такі органи представляють. Відповідно, половина громадян не повинна бути недопредставленою у таких органах або не бути представленою у них взагалі. Різноманітність та рівність представництва – це те, що слугує інтересам всіх громадян та робить усіх нас сильнішими.

З моменту проголошення Україною незалежності від Радянського Союзу у 1991 році, представництво жінок на виборних посадах в Україні залишалось вкрай низьким. Наразі у складі Верховної Ради України – лише 50 жінок, що складає менше 12% від складу законодавчого органу. На сьогодні Україна посідає 156 місце серед 193 країн світу за рівнем представництва жінок у парламенті. Це – один з найнижчих показників серед країн Європи.

Станом на сьогодні будь-яких ефективних механізмів, спримованих на виправлення цієї фундаментальної нерівності, впроваджено так і не було. Саме тому потреба у нашій спільній роботі з усіма зацікавленими сторонами у напрямі вжиття ефективних заходів, спрямованих на забезпечення та гарантування належного представництва жінок у виборних органах та підтримку впровадження ефективних інструментів забезпечення політичних прав жінок, є вкрай важливою.

Ми просимо усіх зацікавлених сторін невідкладно забезпечити реєстрацію законопроекту, який належним чином забезпечуватиме суттєве збільшення рівня представництва жінок у Верховній Раді, та схвалення цього законопроекту як закону.

З наближенням парламентських виборів в Україні, для всіх українських громадян особливої актуальності набуває потреба у якомога швидшому та ефективнішому врегулюванні проблеми недопредставленості жінок у виборних органах публічної влади. Це сприятиме становленню України як держави, яку вважатимуть більш демократичною та справедливою представники всіх статей.

Із солідарністю,
IFES Україна

Accessibility